Kotor je gradsko naselje u opštini Kotor u Crnoj Gori na obali Bokokotorskog zaliva. Stara mediteranska kotorska luka, okružena gradskim zidinama, je vrlo dobro sačuvana i pod zaštitom je UNESKO- a, kao svetska kulturna baština. Između 1420 - 1797 Kotor je sa okolinom pripadao Veneciji pa je venecijanski uticaj ostavio trag na gradskoj arhitekturi. Kotorski zaliv (Boka kotorska) jedan je od najdubljih i najdužih zaliva na Jadranskom moru pa se često naziva najjužnijim fjordom Evrope. Litice Orjena i Lovćena natkriljuju grad. Kotor je prvi put bio naseljen u vrijeme antičkog Rima, kada je bio poznat  kao Acruvium i bio deo rimske provincije Dalmacije. Ascrivium ili Ascruvium prvi put se pominje 168. p. n. e. Kotor je bio utvrđen još od ranog srednjeg veka, kada je imperator Justinijan I sazidao tvrđavu iznad Ascrivium-a 535, posle proterivanja Gota, a drugi gradje verovatno sazidao Konstantin Porfirogenit u 10. vijeku na visijama iznad grada.Grad su 840. poharali Saraceni.

 

            kotor and boka 1      kotor by nakedcase