Serbian English Italian Russian

   

PREVOZ GOSTIJU
 

 CIJENE TRANSFERA

Destinacija

Broj osoba

1 – 3

4 – 8

   9 – 18

19 –26

27– 53

Transfer u jednom pravcu

APT TIVAT-BIJELA

39,00€

65,00€

110,00€

155,00€

180,00€

Transfer u jednom pravcu

APT ĆILIPI-BIJELA

45,00€

60,00€

110,00€

165,00€

190,00€

Transfer u jednom pravcu

APT PODGORICA-BIJELA

95,00€

130,00€

180,00€

270,00€

370,00€

  •      Prevoz se vrši vozilima visoke turističke klase                             Mob :+382 (0)69 045 200                             
  •      U cijenu su uračunati svi troškovi vezani za traženi transfer          Tel :+382 (0)31 682 064